Tin tức

Số báo danh ca thi Chiều 30/9

Được báo ca thi nào, thì chỉ được thi ca thi đấy thôi nhé. (bên mình có nhiều ca thi) Nhớ xem mình có tên trong danh sách không nhé. Số báo danh chính là số thứ tự. Bấm vào...

Số báo danh ca thi Sáng 28/9

Được báo ca thi nào, thì chỉ được thi ca thi đấy thôi nhé. (bên mình có nhiều ca thi) Lưu ý: Được nhắn tin thi sáng 28/9 thì chỉ được thi ca sáng 28/9, không được thi chiều 28/9....

Số báo danh ca thi Chiều 28/9

Được báo ca thi nào, thì chỉ được thi ca thi đấy thôi nhé. (bên mình có nhiều ca thi) Lưu ý: Được nhắn tin thi chiều 28/9 thì chỉ được thi ca chiều 28/9, không được thi sáng 28/9....

Số báo danh ca thi Sáng 27/9

Được báo ca thi nào, thì chỉ được thi ca thi đấy thôi nhé. (bên mình có nhiều ca thi) Nhớ xem mình có tên trong danh sách không nhé. Số báo danh chính là số thứ tự. Bấm vào...

Số báo danh ca thi Sáng 26/9 sân Nhổn

Được báo ca thi nào, thì chỉ được thi ca thi đấy thôi nhé. (bên mình có nhiều ca thi) Nhớ xem mình có tên trong danh sách không nhé. Được chốt lịch sáng 26/9 sân Nhổn, thì chỉ thi...

standee
Đăng

Để lại Họ tên và Số Điện Thoại . Trung tâm sẽ gọi điện tư vấn rõ ràng và miễn phí cho bạn hiểu