Tin tức

Danh sách thí sinh thi ngày 2/11 Tại số 101 Tô Vĩnh Diện

Danh sách thí sinh thi A1 ngày 2/11 tại Trường Trung cấp nghề Số 10: Địa chỉ số 101 Tô Vĩnh Diện, Q, Thanh Xuân, Hà Nội. Vào xem số báo danh trước, không mai đông, xếp hàng xem SBD...

Danh sách thí sinh thi ngày 29/10 Tại số 101 Tô Vĩnh Diện

Danh sách thí sinh thi A1 ngày 29/10 tại Trường Trung cấp nghề Số 10: Địa chỉ số 101 Tô Vĩnh Diện, Q, Thanh Xuân, Hà Nội. Vào xem số báo danh trước, không mai đông, xếp hàng xem SBD...

Danh sách thí sinh ca thi ngày 19/10 tại 101 Tô Vĩnh Diện

Danh sách thí sinh thi A1 ngày 19/10 tại Trường Trung cấp nghề Số 10: Địa chỉ số 101 Tô Vĩnh Diện, Q, Thanh Xuân, Hà Nội. Vào xem số báo danh trước, không mai đông, xếp hàng xem SBD...

0985248802