24/07/2022

Tuyển slot thi bằng lái xe máy

Đã có lịch thi bằng lái xe máy từ 1/8 – 15/8.

Có nhiều ngày thi cho bạn chọn, có cả ngày thứ 7 và Chủ nhật

Liên hệ để giữ chỗ nhé

07/07/2022

Tuyển slot thi bằng lái xe máy

Đã có lịch thi bằng lái xe máy từ 16/7 – 31/7.

Có nhiều ngày thi cho bạn chọn, có cả ngày thứ 7 và Chủ nhật

Liên hệ để giữ chỗ nhé

28/06/2022

Thông báo trả bằng ca thi ngày 20/06/2022

Bạn qua số 49 ngõ 335 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, HN để lấy bằng nhé.

Nếu nhờ ship, thì inbox Trung tâm nhé

26/06/2022

Thông báo trả bằng ca thi ngày 18/06/2022

Bạn qua số 49 ngõ 335 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, HN để lấy bằng nhé.

Nếu nhờ ship, thì inbox Trung tâm nhé

18/06/2022

Thông báo trả bằng ca thi ngày 10/06/2022

Bạn qua số 49 ngõ 335 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, HN để lấy bằng nhé.

Nếu nhờ ship, thì inbox Trung tâm nhé

16/06/2022

Thông báo trả bằng ca thi ngày 08/06/2022

Bạn qua số 49 ngõ 335 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, HN để lấy bằng nhé.

Nếu nhờ ship, thì inbox Trung tâm nhé

15/06/2022

KẾ HOẠCH HỌC TRONG TUẦN

Bạn nhớ check SMS nhé!

Học Lý Thuyết: ca1 từ 14h – 15h30 ngày 17/6; ca2 từ 14h – 15h30 ngày 18/6

Học Thực Hành: Sáng Thứ 7 ngày 18/6

13/06/2022

Thông báo trả bằng ca thi ngày 04/06/2022

Bạn qua số 49 ngõ 335 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, HN để lấy bằng nhé.

Nếu nhờ ship, thì inbox Trung tâm nhé

Thi sớm, có bằng sớm nhé bạn!

11/06/2022

Tuyển 19 slot cho ca thi 22/6

Hạn đến khi nào full, chốt hồ sơ trước 12h ngày 14/6/2022

Bạn qua địa chỉ số 49 ngõ 335 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân để đăng kí nhé.

09/06/2022

Thông báo trả bằng ca thi ngày 28/05/2022

Bạn qua số 49 ngõ 335 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, HN để lấy bằng nhé.

Nếu nhờ ship, thì inbox Trung tâm nhé

08/06/2022

Thông báo trả bằng ca thi ngày 30/05/2022

Số 49 ngõ 335 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, HN