Tin tức

Danh sách thí sinh ca thi ngày 19/10 tại 101 Tô Vĩnh Diện

Danh sách thí sinh thi A1 ngày 19/10 tại Trường Trung cấp nghề Số 10: Địa chỉ số 101 Tô Vĩnh Diện, Q, Thanh Xuân, Hà Nội. Vào xem số báo danh trước, không mai đông, xếp hàng xem SBD...

Danh sách thí sinh thi A1 ngày 18/10 tại 101 Tô Vĩnh Diện

Danh sách thí sinh thi A1 ngày 18/10 tại Trường Trung cấp nghề Số 10: Địa chỉ số 101 Tô Vĩnh Diện, Q, Thanh Xuân, Hà Nội. Vào xem số báo danh trước, không mai đông, xếp hàng xem SBD...

Danh sách thí sinh thi A1 ngày 14/10 tại Trường Trung Cấp Nghề Giao Thông Công Chính

Danh sách thí sinh thi A1 ngày 14/10 tại Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính, cạnh Trường Đại Học Công Nghiệp. Sắp xếp theo thứ tự ABC nhé các bạn. Các bạn vào xem tên mình nhé, nhớ...