Năm 2024, những tuổi nào được thi bằng lái xe máy?

Để điều khiển lái xe máy ra ngoài đường, bạn cần có bằng lái xe máy mới an tâm đi ngoài đường được. Vậy độ tuổi nào có thể được cấp bằng lái xe máy?

Theo quy định, người đủ 18 tuổi sẽ được thi và cấp bằng lái xe máy hạng A1.

Như vậy năm 2024, những bạn sinh năm 2006 là đã có thể thi bằng lái xe máy rồi.

Tuy nhiên, bạn sẽ cần phải đủ tuổi cả ngày tháng năm.

Bạn có thể nộp hồ sơ trước, còn ngày thi bạn phải đủ tuổi cả ngày tháng nữa.

Năm 2024, những tuổi nào được thi bằng lái xe máy?

Để được vào lớp thi, bạn cần nộp hồ sơ trước cho trung tâm (có 3 gói cho các chọn, tùy từng gói mà sẽ được trung tâm dạy học), nộp hồ sơ xong sẽ được chọn lịch thi (lịch thi là bạn chọn), thi đỗ xong sau 7 ngày có bằng.

Tìm hiểu về thi bằng lái xe máy A1    

Gửi bình luận

Become a first comment for this post!

Tin liên quan

standee
Đăng