Tin tức

Số báo danh ca thi Sáng 14/11

Được báo ca thi nào, thì chỉ được thi ca thi đấy thôi nhé. (bên mình có nhiều ca thi) Nhớ xem mình có tên trong danh sách không nhé. Số báo danh chính là số thứ tự. Bấm vào...

Số báo danh ca thi Chiều 11/11

Được báo ca thi nào, thì chỉ được thi ca thi đấy thôi nhé. (bên mình có nhiều ca thi) Nhớ xem mình có tên trong danh sách không nhé. Số báo danh chính là số thứ tự. Bấm vào...

Số báo danh ca thi Chiều 9/11

Được báo ca thi nào, thì chỉ được thi ca thi đấy thôi nhé. (bên mình có nhiều ca thi) Nhớ xem mình có tên trong danh sách không nhé. Số báo danh chính là số thứ tự. Bấm vào...

Số báo danh ca thi Chiều 7/11

Được báo ca thi nào, thì chỉ được thi ca thi đấy thôi nhé. (bên mình có nhiều ca thi) Lưu ý: Được nhắn tin thi chiều 7/11 thì chỉ được thi ca chiều 7/11, không được thi sáng 7/11....

Số báo danh ca thi Sáng 7/11

Được báo ca thi nào, thì chỉ được thi ca thi đấy thôi nhé. (bên mình có nhiều ca thi) Lưu ý: Được nhắn tin thi sáng 7/11 thì chỉ được thi ca sáng 7/11, không được thi chiều 7/11....

standee
Đăng

Để lại Họ tên và Số Điện Thoại . Trung tâm sẽ gọi điện tư vấn rõ ràng và miễn phí cho bạn hiểu